خاطرات یک معلم- مدرسه نابینایان مهر

گلبال یک بازی تیمی برای افراد مبتلا به ضایعه بینایی است. دو تیم در این بازی شرکت میکنند. هر تیم شامل حداکثر 6 بازیکن است که 3 نفر در زمین بازی کرده و 3 نفر دیگر ذخیره هستند. کلیه بازیکنان نابینا و مبتلا به ضایعه بینایی و بینا با چشم بند میتوانند با یکدیگر به طور برابر مسابقه دهند.

تذکر : ورزشکاران تیم ملی باید از نظر قانونی نابینا باشند.بازی مذکور شامل دو نیمه 7 دقیقه ای با 3 دقیقه استراحت بین دو نیمه است.

این بازی به کمک توپی به وزن1.25 کیلوگررم که داخل آن زنگی تعبیه شده است،انجام میگیرد.

هدف این بازی پرتاب سریع توپ به طرف خط دروازه تیم حریف با غلتاندن است.

پنالتی ها:

الف )  علل پنالتی های تیمی :

1-جایگزینی بازیکنان بدون اطلاع قبلی داور.

2-بازیکن در زمین به چشم بند خود دست میزند.

3-تیم بیش از 8 ثانیه توپ رادر اختیار خود دارد.

ب) علل پنالتی های فردی:

1- بازیکن توپ را بعد از خط  6متر پرتاپ میکند.

2-دفاع در داخل زمین نباشد.

همه ی موارد مذکور از جریمه های اصلی محسوب میشوند که در نتیجه بازیکن خطا کار موظف است از دروازه تیم در مقابل شوت حریف دفاع کند .

تخلفات:

اگر تخلفات در زمین بازی مکرراٌ مشاهده گردند امتیاز داشتن توپ به تیم حریف داده میشود این تخلفات عبارت اند از:

1-وقتی بازیکن در حال پرتاب توپ، پایش از محدوده زمین بازی خارج شود و یا از محوطه دروازه توپ را پرتاب کند.

2-چنانچه تیمی از توپ طوری دفاع کند که در نتیجه آن توپ از خط نیمه زمین عبور کند،داور اعلام خطا میکند و تیم مقابل صاحب توپ میگردد.

3- چنانچه تیمی کنترل توپ را در دست دارد و آن را به خارج از محدوده زمین بازی پرتاب نماید، داور اعلام اوت میکند.

4-طبق تشخیص داور ممکن است بازیکنی توپ را عمداٌ به خارج از زمین شوت کند.

نوشته شده در جمعه 29 خرداد‌ماه سال 1388ساعت 20:59 توسط رفیده ابراهیمی نظرات (1)|

قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت

ARCHIVES

LINKS

SPECIFIC

DESIGN

OTHERS